Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A polgárőr mozgalom célja:

A polgárőr mozgalom célja:

A közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása.
A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.

A polgárőr mozgalom főbb jellemzői:

· önkéntesség és törvényesség
· az emberi jogok tiszteletben tartása
· ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység
· politika semlegesség

A polgárőr mozgalom szervezeti keretei:

A cselekedni kívánó állampolgárok elsősorban lakóterületi alapon, önálló egyesületekbe
tömörülve vesznek részt a polgárőr mozgalomban. Az egyesületek tagjai a polgárőrök.
A mozgalom célkitűzései az egyesületek összehangolt tevékenységével érhetőek el, ezért azok kerületi-, területi-, fővárosi-, megyei szövetségekbe tömörülnek, amelyek munkáját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) koordinálja. A "polgárőr" név védett, csak az OPSZ-hez tartozó, a követelményeket teljesítő egyesületek tagjai használhatják.

A polgárőrszervezetek rendszere:

Jelmagyarázat:

OPSZ Országos Polgárőr Szövetség
BPSZ Budapesti Polgárőr Szövetség
MSZ Megyei Szövetségek
TSZ Területi Szövetségek
E Egyesületek


A polgárőr egyesületek tevékenysége:

Az egyesületek saját tevékenységi körüket – amely nem lehet ellentétes az OPSZ alapelveivel – működési területük sajátosságainak megfelelően választják meg.

A tevékenység kiterjedhet:

· Bűnmegelőzési kiadványok terjesztésére
· Iskolai bűnmegelőzési programokban való részvételre
· Előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére
· Közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzésére
· Lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok ellátására, stb.

Mi a különbség a rendőr, a vagyonőr és a polgárőr között?

A rendőr a rendőrség hivatásos állományú tagja, hatósági – intézkedési, fegyverviselési, stb. – jogosítványokkal rendelkezik, munkájáért fizetést kap, egyenruhát, felszerelést a rendőrség biztosít a számára. A vagyonőr rendszerint valamilyen vagyonvédelmi társaság (Kft, Rt, Bt, stb.) alkalmazottjaként – munkaszerződéssel – a megbízó telephelyét, irodáját, stb. őrzi, azaz munkaidőben, fizetés ellenében, magánterületen végez őrző-védő tevékenységet. Hatósági jogosítványai nincsenek, de a megbízó területén belül jogosult lehet pl. a gyanús személyek megállítására, igazolásra felszólítására. Felszerelésért, eszközeit a munkáltató biztosítja.

A polgárőr elsősorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak, felszerelés, telefon-, és benzinköltség, stb.) teljesíti önként vállalt kötelezettségét. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik. A Btk.29.§-ában rögzített jogos védelem lehetőségét kötelezettségként önkéntesen felvállalja.
Szolgálatát külön díjazás nélkül látja el.